Ångerrätt och öppet köp

Nu har vi 30 dagars öppet köp inom Sverige och Norden!

Natural Winner hoppas att du ska bli riktigt nöjd med ditt köp hos oss, men du har rätt att ångra ditt köp inom 30 dagar från att produkten har levererats genom att åberopa ångerrätt eller öppet köp. Vi följer svensk konsumentlagstiftning. Vid frågor kontakta info@naturalwinner.se

 • Ångerrätt/ öppet köp gäller oanvänd produkt i sin originalförpackning.
 • Produkten ska returneras i samma skick som den levererats och i samma förpackning. Om produkten blivit skadad eller om den skickas i annan förpackning kommer vi göra ett prisavdrag i samband med återbetalning. Storleken på avdraget beror på skadans omfattning eller den ökade kostnad som annan förpackning innebär. Vi kommer i så fall att kontakta dig innan via angiven mejl.
 • Vi återbetalar godkända returer med samma betalsätt som vid köpet, inom 14 dagar. Fraktavgiften till dig återbetalas ej.
 •  Retur inom SVERIGE: Kontakta oss inom 30 dagar efter att du hämtat ut ditt paket för att få en gratis retursedel för frakt. Vi mejlar då en retursedel och fraktsedel inom 48 timmar. Mejla: info@naturalwinner.se och märk ämnesraden med RETUR och ditt ordernummer för att få tillgång till den kostnadsfria returfrakten. I mejlet ska du även ange varför du ångrat ditt köp. Välj bland:
  • Fel passform/storlek
  • Fel färg
  • Inte vad jag förväntat mig
  • Köpte fler för att välja
  • Annat - ange vad
 • Retur från ÖVRIGA LÄNDER: Du ordnar och betalar själv frakten tillbaka till oss. Lägg i retursedeln och skicka paketet till:
Natural Winner/ RETUR
Böne 147
523 75 Dalum
SWEDEN

  Prova produkt

  Vi har en stor förståelse för att du kan behöva prova din nya produkt på hästen för att kontrollera storlek, i så fall önskar vi att du:

  • Lägger ett skyddande lager (t ex ett lakan, handduk) mellan hästens päls och produkten.
  • Ser till att produkten inte blir smutsig eller våt av omgärdande miljö, och inte heller tar lukt från omgivningen.
  • Skakar eller torkar av produkten efteråt så att den återfår sin ”oanvända känsla”.
  Produkten får ej användas utan endast provas snabbt för att ångerrätt/ öppet köp ska gälla. Tveka inte att höra av dig till oss om du är osäker.

    Reklamation

   Om du hittar något fel på din produkt eller inte är nöjd med dess funktion vill vi att du skyndsamt tar kontakt med oss på info@naturalwinner.se så att vi kan hjälpa dig. Vi kommer att hantera din reklamation/ klagan så fort omständigheterna tillåter för att du ska slippa vänta i ovisshet.

   • Du har rätt att reklamera en skadad eller felaktig vara inom 3 år från köp, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Kontakta oss omgående efter att felet upptäckts (inom 1 månad anses rimlig tid). Du behöver då bifoga din orderbekräftelse/ ordersedel. Skicka EJ tillbaka produkten innan du haft kontakt med oss och fått instruktioner om hur du ska gå tillväga.
   • Slitage, felaktig hantering, yttre våld och oaktsamhet räknas inte som reklamationsgrundande rätt. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Läs Allmänna reklamationsnämndens (ARN:s) riktlinjer HÄR.
   • Natural Winner tar inte ansvar för exempelvis allergier, utslag, eller andra användningsbegränsningar som produkten kan åsamka enstaka individer. För hästens (och din) skull vill vi att man är uppmärksam när man testar nya produkter och genast avbryter användandet om man ser en oönskad reaktion.
   • Vid godkännande av reklamation förbehåller sig Natural Winner rätten att i första hand reparera varan. Om det inte är möjligt skickar vi en ny likadan (eller likvärdig om du föredrar det) produkt kostnadsfritt. Skulle produkten vara helt slut, återbetalar vi köpesumman och eventuella fraktkostnader som du haft i samband med reklamationen.
   • Vi återbetalar godkända reklamationer med samma betalsätt som vid köpet, inom 14 dagar.

   Ansvar och Force Majeure

   • Natural Winner avsäger sig ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten. Det är därför viktigt att du ser över produkten kontinuerligt innan användning så att det inte uppstått något som skulle kunna påverka negativt på häst eller säkerhet.
   • Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera våra villkor.
   • Vid händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter eller likvärdiga händelser utanför Natural Winners kontroll (som vi inte skäligen kunnat förutse), och som gör att vi inte kan hålla vårt ingångna avtal, hänförs det till force majeure. Det innebär att Natural Winner befrias från sina förpliktelser att fullfölja ingångna avtal.

   Köp via återförsäljare/privatperson

   • Har du köpt din produkt hos en annan återförsäljare än naturalwinner.se hänvisar vi all kontakt till respektive försäljningsställe. Det är deras köpvillkor som ligger till grund för köpet.
   • Har du köpt din produkt av en annan privatperson kan vi inte heller hjälpa dig då avtalet endast gäller vid köp direkt via oss.

   Frågor?

   • Har du några frågor eller funderingar angående avtal eller våra produkter? I så fall vill vi väldigt gärna att du kontaktar oss på info@naturalwinner.se så svarar vi så snabbt vi bara kan.

   Länkar

   Här kan du läsa mer detaljerat om de lagar som ligger till grund för våra avtal, och som kommer att ligga till grund för lösning av eventuell tvist:

   Konsumentverket: www.konsumentverket.se

   Allmänna reklamationsnämnden: www.arn.se

   Hallå konsument: https://www.hallakonsument.se/omrade/angerratt-oppet-kop-och-bytesratt/